Deze site gaat over AED’s in het algemeen,
en in het bijzonder over de inzet van AED’s in en rond Biddinghuizen.