Home

Wat is een AED?

Een Automatische Externe Defibrillator (Engels: Automated External Defibrillator, afgekort met AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend, met als doel het hart weer regelmatig te laten kloppen.

Een AED is geen hartmassageapparaat! Een AED wordt geheel ten onrechte regelmatig een hartmassageapparaat genoemd. Een AED geeft echter een elektrische schok en geen hartmassages. Een hartmassageapparaat is een geheel ander reanimatiehulpmiddel. Bij een persoon met een circulatiestilstand is het toedienen van hartmassage door de hulpverlener van levensbelang, ook als een AED tijdens de reanimatie wordt ingezet.Als een schok gaat worden toegediend, wordt ten opzichte van het slachtoffer, volgens de instructies van de AED, afstand gehouden, en wordt even niet gemasseerd.

Niet iedere defibrillator is een AED!
Defibrillatoren waarbij het hartritme te zien is op een display beeldscherm en er zonder automatische analyse gedefibrilleerd kan worden, vallen (in Nederland) niet onder de Automatische Externe Defibrillatoren.

Start onderstaand filmpje voor een demonstratie over het gebruik van een AED (ruim 4 minuten). Het is geen echte reanimatie, maar een reanimatie met acteurs.

Bekijk onderstaand filmpje over een ECHTE reanimatie met een AED. Geen demonstratie, geen acteurs, maar een echte (gelukte) reanimatie (bijna 7 minuten, maar het bekijken waard!).

Werking

Een AED bestaat onder andere uit microprocessor en elektroden. De elektroden verzamelen informatie over het ritme van het hart, welke informatie door de microprocessor wordt geïnterpreteerd. Als er sprake is van ventrikelfibrillatie of ventrikeltachycardie, adviseert de microprocessor een schok om het hart te defibrilleren. Met toediening van de elektrische schok wordt getracht het myocard (hartspierweefsel) te depolariseren (ontladen), om zo de sinusknoop weer de kans te geven de controle over het hartritme terug te krijgen, waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen. Bij personen met een circulatiestilstand, is het van belang dit zo snel mogelijk te herkennen en zo snel mogelijk hulp te bieden. Deze hulp wordt de keten van overleven genoemd en bestaat uit:
  • zo spoedig mogelijk alarmeren via 1-1-2;
  • zo spoedig mogelijk starten met Basic Life Support;
  • zo spoedig mogelijk een AED inzetten;
  • zo spoedig mogelijk Advanced Life Support (uitgebreide medische hulp) verlenen.


Doordat een AED een eenvoudig te bedienen (half-) automatisch toestel is, is het nu mogelijk dat defibrilleren niet uitsluitend door de professionele hulpverleners kan worden uitgevoerd, maar ook door andere (opgeleide) personen. Op een AED zitten meestal slechts twee knoppen. Eén om het toestel in te schakelen en één om een schok toe te dienen. Na het aanzetten zal het toestel de hulpverlener door middel van gesproken instructies begeleiden. Het zal de hulpverlener vragen om de elektroden op de borst van het slachtoffer te plakken en het zal nadien automatisch een analyse van het hartritme maken. Stelt het toestel vast dat er sprake is van ventrikelfibrilleren of ventrikeltachycardie, dan zal een elektrische schok worden geadviseerd en zal het de hulpverlener instrueren om deze toe te dienen. Vervolgens gaat men weer door met thoraxcompressies en beademen.

Er zijn twee soorten AED’s: automatische, waarbij het apparaat zelfstandig een schok toedient, en half-automatische, waarbij u zelf op een knop moet drukken om de schok toe te dienen. Beide apparaten hebben hun voor- en nadelen.
Verder zijn alle AED qua bediening gelijk, maar qua uitvoering kunnen er verschillen zijn. Waar zitten de pads, waar is het scheermesje, handdoekje, waar moet het apparaat “aan” gezet worden? Om deze reden is het al goed om een AED in uw buurt te bekijken.

 

Gebruik in Nederland

In Nederland is het iedereen toegestaan om in geval van een noodsituatie of een levensbedreigende situatie een AED te gebruiken. Gelet op het feit dat de Wet BIG niet uitsluit dat in noodsituaties door niet-bevoegden voorbehouden handelingen worden verricht en toepassing van de AED slechts in noodsituaties plaatsvindt, ontbreekt de noodzaak om defibrillatie in de vorm van de AED te schrappen als voorbehouden handeling.
Uiteraard blijft defibrillatie als zodanig (te weten door middel van andere apparaten dan de AED) als voorbehouden handeling in artikel 36 van de Wet. Na het volgen van de opleiding Gebruik Automatische Externe Defibrillator (AED) zijn de deelnemers in staat om bij een slachtoffer met een (vermoedelijke) circulatie stoornis de AED adequaat in te zetten.

Geschiedenis van reanimeren

Om de huidige protocollen en richtlijnen op het gebied van reanimatie te waarderen en begrijpen, is het belangrijk om te weten hoe de procedure en richtlijnen zich in het verleden hebben ontwikkeld. Kennis en inzicht in de geschiedenis van de reanimatie helpen technieken en technologie op een juiste wijze te bezien.
Het is een aardig verhaal, lees hier verder!

© 2021 Stichting AED Biddinghuizen - Disclaimer - Sitemap - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat