Home

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en foto’s op wat voor manier dan ook te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of te verspreiden, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of opnamen dan wel in enige andere vorm.

De Stichting spant zich in te waarborgen de te verkrijgen informatie zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aan te bieden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Hoewel de Stichting de site met de uiterste zorg samenstelt, kan zij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onvolledigheid of onjuistheid, dan wel de gevolgen daarvan. Aan de teksten van de site kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de informatie verkregen via deze website is voor risico van de gebruiker.

De Stichting is niet verantwoordelijk voor de informatie op sites van andere organisaties waarnaar wordt gelinkt vanaf deze site, met dien verstande dat zij:

niet verantwoordelijk is voor de bereikbaarheid van links;
een link zal worden verwijderd als deze niet meer blijkt te werken;
niet verantwoordelijk is voor de inhoud van pagina’s die opgenomen zijn onder deze links.

Beleid t.a.v. e-mail adressen:
De Stichting is niet aansprakelijk voor fouten die in e-mailadressen zitten.
De Stichting is niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de adressen.
E-mailadressen worden niet doorgegeven aan derden.
De Stichting is niet aansprakelijk voor enige vorm van reclamemail (“spam”) die gepost wordt aan deze adressen.

Beleid t.a.v. cookies: deze site gebruikt enkel cookies t.b.v. statistische gegevens over het gebruik van deze site. Deze gegevens zijn niet publiek toegankelijk. Derhalve is toestemming vooraf niet nodig.

© 2021 Stichting AED Biddinghuizen - Disclaimer - Sitemap - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat