Home

Motie burger AED gemeente Dronten

Biddinghuizen - 24 januari 2015.  De raad van de gemeente Dronten in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2014;

Constaterende dat:
  • Er per week gemiddeld 300 mensen getroffen worden door een hartstilstand;
  • In de meeste gevallen dit in of om het huis gebeurd;
  • Het essentieel is om reanimatie binnen zes minuten op te starten;
  • De norm ‘aanrijdtijden’ van professionele hulpverlening 15 minuten bedraagt.

Overwegende dat:
  • De gemeente Dronten, bedrijven en verschillende stichtingen actief op dit gebied, hebben geïnvesteerd in Automatische Externe Defibrillators (AED’s);
  • Er verschillende stichtingen, verenigingen en vrijwilligers binnen de gemeente reeds actief zijn op het gebied van reanimatie en AED gebruik;
  • Binnen de participatiesamenleving verwacht mag worden dat de gemeente faciliteert in de mogelijkheid voor de burger om actief deel te kunnen nemen aan initiatieven, waarbij de burger een actieve rol neemtin de samenleving.

Verzoekt het college;
  • De mogelijkheden te onderzoeken tot aansluiting bij een SMS-alert systeem voor burgerhulpverleners, bij gewenste assistentie bij reanimatie, zoals bijvoorbeeld hartslag.nu;
  • Te onderzoeken of er binnen de gemeente voldoende AED’s in publiek toegankelijke ruimtes aanwezig zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

<< Terug naar overzicht

© 2021 Stichting AED Biddinghuizen - Disclaimer - Sitemap - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat